Skole og omsorg framfor skattekutt

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for velferdssamfunnet vårt. Vi ønsker at flere skal være i arbeid. Vi vil at flere som ønsker det skal få barnehageplass. Vi mener det er behov for mer tidlig innsats i skolen. Vi må forbedre både kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen; for å gi de eldre en verdig omsorg tilpasset den enkeltes behov.

For å få til dette må kommunenes økonomi styrkes. Regjeringens økonomiske opplegg for neste år er ikke bra nok. Regjeringen forbereder ikke kommunene godt nok for det løftet som må tas i eldreomsorgen i årene som kommer for å ta i bruk ny teknologi; rekruttere, beholde og videreutdanne de ansatte; og for å ruste opp bygningsmassen.

Arbeiderpartiet prioriterer skole og omsorg, og vi foreslår derfor at kommunesektorens inntekter styrkes med mellom 2 og 3 mrd. kroner ut over regjeringens opplegg for 2018.

Innenfor denne veksten vil kommunene ha rom for å styrke skole og omsorg ? og til å øke pedagogdekningen i barnehagene, styrke folkehelse og det forebyggende psykiske helsearbeidet.

For fylkeskommunene er det store behov for opprusting av fylkesveinettet og behov for midler til kollektivtrafikk, båt- og fergeruter.

En tredjedel av vårt kommuneopplegg skal derfor gå til fylkeskommunene, for at de skal kunne ivareta sine oppgaver innen transport og samtidig ivareta sitt ansvar for videregående opplæring og bedre gjennomføring.

Hvordan kan vi oppsummere kommuneøkonomien etter nesten fire år med Høyre og Frp i regjering?

Regjeringen kommer med svake økonomiske opplegg for kommunene, og i særdeleshet fylkeskommunene, som verken står i stil til de utfordringene vårt velferdssamfunn står overfor, eller de kravene Stortinget stiller til kommunene.

Etter fire år med Høyre og Frp i regjering er sysselsettingsveksten i kommunesektoren lavere enn med rødgrønn regjering. Regjeringen setter ikke kommunene i stand til å ansette nok barnehageassistenter, lærere, sykepleiere og hjelpepleiere; eller til å gi de ansatte tid nok i hverdagen.

Etter fire år med Høyre og Frp i regjering krever kommunene inn rekordmye eiendomsskatt. Og det til tross for at ett av regjeringspartiene gikk til valg på å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt.

For fire år siden, da Høyre og Frp ville i regjering, kom Siv Jensen med følgende løfte om eldreomsorgen:

«Det kan ikke stå på pengene. Det får koste hva det vil. Jeg har ikke samvittighet til å sitte og se på at eldre landet rundt ikke får vaske seg, gå på do eller spise når de trenger det.»

Etter fire år med Høyre og Frp i regjering har vi fasiten. Selv om regjeringen har brukt rekordmye oljepenger, så har det stått på pengene i eldreomsorgen. Det kunne visst ikke koste hva det vil allikevel. Store skattekutt til de som har aller mest, var viktigere enn å sette kommunene i stand til å bygge ut kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen.

Arbeiderpartiet prioriterer mer penger til kommunene. For at kommunene skal få mulighet til å ruste opp eldreomsorgen. For at kommunene skal kunne satse mer på tidlig innsats i skole og barnehage. Og for at fylkeskommunene skal kunne ruste opp fylkesveiene, og satse mer på kollektivtrafikk, båt og ferjeruter.

Det er faktisk dette valget i september handler om. Skal vi fortsette den kursen denne regjeringen har lagt, at de store pengene blir brukt på de største milliardærene? Eller skal vi velge en annen kurs, der vi bruker de store pengene på våre store felles oppgaver? For AP kommer skole og omsorg først.

24 kommentarer

Odd Karlsen

12.06.2017 kl.17:05

Neimen, er det ikke selveste Sverte-Helga. Sist gang vi hørte fra deg var ved regjeringsbyttet :-)

Petter

12.06.2017 kl.17:13

Hvorfor setter du våre skattekroner opp mot skole og helse?

Hvorfor kutter du ikke overføringer til LO før du skal ha mer skatt

AP boikottet kommunereformen der kunne vi spart 25 milliarder

Hva med pressestøtte og ARK her har vi 5 milliarder

Hva med karensdag 30 milliarder

Hva med et normalt bistandsbudsjett her har vi 25 milliarder

Hva med at partiene på stortinget selv betaler byggeprosjekt, 1,7 milliarder

Helga du er spekulativ med ditt innlegg

Finn Eirik Reierth

12.06.2017 kl.17:24

Sverte Helga er ute med sitt valgflesk, skattene skal økes med AP. Frekkheten når det gjelder eiendomsskatt, har sin opprinnelse fra 8 år med rødgrønn styre. Verre blir det når de skal innfri alle valgflesk løftene. Skatteøkning for AP, benevnes som "dugnad".

Heia Erna!!

Bjørnen

12.06.2017 kl.17:34

Helga,

Dette har vi betalt for så mange ganger at nå syntes vi at det holder. Dere skal øke skattene med 15 milliarder, det dekker ikke kostnadene til de nye landsmennene som dere har importert til Norge. Kanskje dere skulle tenke dere litt om hvordan dere bruker penger.

Uansett hvor mye dere får inn vil det bestanig være for lite, og der vil kutte i utgiftene til barn og gamle for å bruke de som argumenter for å øke skattene til neste år igjen, eller finne på noen trendy avgifter.

Jan

12.06.2017 kl.17:38

Etter 8 år med rødgrønt styre var 140 000 færre norskfødte i arbeid, så jeg tror ikke Arbeiderpartiet er helt til å stole på når det kommer til arbeid. Langt mer enn hele sysselsettingsveksten gikk til utenlandsk arbeidskraft under Stoltenberg, og selv mangemillionæren Jonas Gahr Støre valgte utenlandsk arbeidskraft da villaen trengte maling.

https://www.abcnyheter.no/penger/2014/10/02/209038/all-sysselsettingsvekst-i-norge-gar-til-utlendinger

Jenny O

12.06.2017 kl.17:48

Gode ideer.

Men hvor mye mer ville vi spart om AP hadde støttet opp om den høyst nødvendige kommunereformen?

Jeg sitter med en følelse av at AP synes det er helt OK at det sitter en person i hver kommune og insisterer på at de skal ha en full kommuneadministrasjon rundt seg... BARE ikke de som sitter der ute har FORMUE, for da kan de klare seg selv - etter at Staten har fått forsyne seg.

Løsningen på kommuneproblemene er selvfølgelig ganske enkle: Hver kommune må betale nok skatt til å dekke sin egen administrasjon. DA ville nok disse små enmannskommunene funnet ut at det kanskje var greit å slå seg sammen med naboen for å spare penger.

Men det er klart, AP kommer aldri til å støtte en slik løsning så lenge det er folk her i landet med penger på bok. For å ha penger på bok, DET er ikke bra. Det er usolidarisk.

Penger er til for å brukes opp. ELLER for å kjøpe hus. Alt annet er usolidarisk. OM man ikke jobber i LO, selvfølgelig, DA er det lov med litt penger, for man har jo ofret så mye. (At en rørlegger med en lønn på 1,5 millioner har OFRET noe skjønner jeg ikke, men... jeg tjener langt under 1,5 millioner, så det vet jeg vel ikke noe om.)

Uansett... AP er igjen på krigsstien. De forsøker å finne ut hvordan de skal kunne ta penger fra de som har, og kalle det "omfordeling". (Ok, ordet er riktig, men moralen som ligger bak det er helt feil)

Realist

12.06.2017 kl.17:50

Hvorfor har AP så fryktelig imot det skattekuttet blåsiden kom med?

Dere holder det opp mot alt i landet, skoler, gamle og gudene vet hva. Det lille skattekuttet hadde IKKE finansiert alt det der. Eldreomsorgen burde glitret som diamanter etter alle de årene omsorgsfulle AP hadde makten, men neida...

Slutt å bruke oss gamlinger hver gang det er valg. Det gjelder igrunnen begge sider.

Det hadde vært mye bedre om politikerne gravde frem et slags fornuftig "sparebudsjett" å gå til valg på. Dere kan ikke heve skatter og avgifter ubegrenset uten at antall fattige/folk med svak økonomi øker. Dere sløser og søler i øster og vester, har goder dere kan klare dere uten , etc. Mange bekker små gjør en stor å.

Luksusfellen for politikere burde tv starte opp med. Påbudt å være med!

Askøy

12.06.2017 kl.18:05

Og på Askøy (AP STYRT!) er det prinsippene som råder over fornuften der man har bestemt seg for å kommunalisere det det kanskje best drevne sykehjemmet på øyen. Med fornøyde ansatte og brukere...til tonen av 4 millioner som sårt hadde vært trengt til omtrent alt annet. Flottings med prinisipper Helga, men hva med realisme? (Og de andre tingene som nevnes før her er jo også noe ironsik for det er MYE penger å hente på ap/sp drevne rådhus rundtomkring. Bokstavelig talt.

Jens Pengelens

12.06.2017 kl.18:09

Kan det være at den slumpen med penger de sitter igjen med er med på å holde liv i butikker rundt om i Norge? Biler, båter, hytter, klær, klokker, mat. Tenk hvilke verdiskaping dette skaper. Kan Helga svare på det?

Sajber

12.06.2017 kl.18:17

"Arbeiderpartiet prioriterer skole og omsorg,"

Blank løgn. Det vet velgerne godt etter 8 år med vanstyre.

Jens Pengelens

12.06.2017 kl.18:24

Helga sier "Etter fire år med Høyre og Frp i regjering er sysselsettingsveksten i kommunesektoren lavere enn med rødgrønn regjering" . Det hun ikke sier er at dette skyldes flere ansatte i privat sektor, som gjør at kommunene slipper å tenke på pensjon til hundretusener. Flere private barnehager skaper mindre byråkrati. Innen helse har også private sluppet til med blå regjering. Helsekøer er dramatisk gått ned. Så takk til de private og la oss slippe Ap og Helga og resten av venstresiden.

Roger Johansen

12.06.2017 kl.18:27

Det er MEGET viktig å merke seg følgende utsagn fra Sverte-Helga:

"Etter fire år med Høyre og Frp i regjering er sysselsettingsveksten i kommunesektoren lavere enn med rødgrønn regjering."

Med andre ord, H og Frp har klart å stanse veksten i offentlig sektor, noe som sparer samfunnet for store fremtidige utgifter.

Sverte-Helga innrømmer samtidig her at dersom Ap kommer til makten, så vil det offentlige forbruket eskalere, på bekostning av private initiativ.

Hele premisset til Sverte-Helga i dette innlegget er feil. Skattelettelser koster ikke kommunene noe som helst. Tvert i mot! For det offentlige henter inn penger fra mange flere poster enn kun skatter.

Sverte-Helga tør ikke å legge frem dokumentasjon for sine løgner, og det er jo ikke så rart. For fakta viser jo følgende:

https://ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/kommregnko

"14 milliarder i økte skatteinntekter bidrar til positive driftsresultater, og gir netto driftsresultat på 4 prosent av driftsinntektene for kommunene samlet sett i 2016."

Økningene i skatteinntekter for kommunene er langt høyere enn skattelettelsene til regjeringen. Den dagen Ap evner å forstå sammenhengen, er det verdt å lytte til partiet igjen.

Frem til det skjer, så fortsetter Ap å dumme seg ut. Denne gang representert med Sverte-Helga sine løgner.

Halvard

12.06.2017 kl.18:29

Det var godt nytt å se at AP faller på meningsmålingene.

Må det bli mer.

Det er ikke et parti som har troverdighet. Arbeiderenes parti er det ikke. Et parti for karrierepolitikere som vil ha internasjonale stillinger, det er det det er.

AP er definitivt ikke et parti man kan stole på.

Det er kanskje derfor de har en leder som Støre, som prediker det ene og så viser det seg at han gjør det motsatte.

Det ekte arbeiderenes parti så sin ende den dagen Gro Harlem Brundtland inntok lederposisjonen.

Må de ikke komme i posisjon mer.

Vest

12.06.2017 kl.18:57

Spar oss Helga, AP er uten troverdighet.

Dere greier ikke engang å ta et oppgjør med Islam og æreskulturen...

Kritisk

12.06.2017 kl.19:36

Helga Pedersen,

I Oslo øker AP og de rødgrønne eiendomsskatten med 50 % i 2017. Likevel får vi verken mer skole eller sykehjemsplasser. Gatene våre har ikke sett ny asfalt siden 3013.

Hvor gjør AP av alle skattekronene som de flår folket med? Hvorfor er AP sluttet å bygge Norge?

Sverre Kristian Hauge

12.06.2017 kl.21:35

Hos oss garanterte AP at vår nærskole skulle bestå. Vi fikk eiendomsskatt for å ruste opp skolene.

Resultat:

- Skolen ble nedlagt.

- Vi fikk bl. a. Sykkel VM og Homoparade.

Politikerne bruker alltid gamle, syke og skole for å ha høye skatter, men de liker best å bruke pengene til andre ting.

Dette Helga, er mye snakk om prioritering, ikke om nivået på skatteinntektene.

Robin

12.06.2017 kl.21:58

Høyere skatter og avgifter = Flere grunner til å jobbe mindre og forbruke mindre varer og tjenester.

OleG

13.06.2017 kl.06:19

17 kommentarar.

Ikkje ein einaste Ap-mann som vil støtta opp og forsvara Helga?

Truverdet forsvunne der også?

Årsak?

For masse bløffing og sverting?

13.06.2017 kl.06:31

"For AP kommer skole og omsorg først."

Er "Arbeid til er jobb nummer 1" borte så kort tid etter landsmøtet?

102.000 nye stillingar i offentleg sektor under Jens. FØR eldrebølgja kom. Burde vel ha dekka opp dei fleste behov nevnt her..

Kva var behovet for ein ny offentleg stilling for kvar 4.nye innbyggjar? Utover å sikra velgjarar? 16% av Ap sine velgjarar jobbar i velferdsbetalande sektor (privat næringsliv)

Sten E

13.06.2017 kl.08:26

AP er gode på slagord og billig retorikk.

Det er fordi alle industriarbeiderne er sparket ut av partiets ledelse, og erstattet med folk fra PR-bransjen, rike familier fra Oslo Vest og broilere som aldri har hatt en normal jobb i hele sitt liv. Er dette det såkalte "arbeiderpartiet"?

Det blir aldri nok skatter og avgifter i Arbeiderpartiet og pengene sløses vekk for å "redde verden" mens Norge forfaller.

Nå steker AP valgflesk så det svir i nesa, mens vennegjengen i media (NRK) hjelper til å godt de kan for å sikre rødgrønt.

Men sist hadde de rødgrønne 88 løftebrudd bare i sin første periode. Skal vi la oss lure i stry en gang til?

ingrid

13.06.2017 kl.11:15

Typisk AP, for et latterlig innlegg. Sverte - Helga

vil samle stemmer. Flink er hun ikke, bra for oss

som liker at AP stuper. Les dette, så forstår vi

hvorfor.

Skvatt

13.06.2017 kl.12:19

So sant, so sant, det er som alle veit berre dei rikaste milliardærane som tener noko på dei ofslege skattelettane som dei blåblå hev påtvingja oss. Nei, då lyt det vêre beitre med auka skattar, nett slik som Arbeiarpartiet hev visdomen til å krevje. Då lyt båe kommunar og ikkje minst fylkjeskommunar mottaka pengjar nok frå Onkel Stat til at nye kulturhus kan verte bygd over heile landet, sann. Samstundes som dei au kan tilsetje fleire hjå kommunal sektor, føretrinnsvis hjå administrasjon. Slik lyt dei raudgrøne syta for auka fridom og handlingsrom åt kommunane og fylkjeskommunane, auka skattar og avgiftar til glede for alle, og viktegast or alt, ikkje nokon varg nokon stad i heile landet. Jau!

Kjell A. Nilsen

13.06.2017 kl.12:27

Hvorfor klarte ikke Helga Pedersen å rydde opp i kvikksølv ubåten. Helga Pedersen burde heller pass på sauene sine,enn å drive på med noe hun ikke har greie på. Det er noe som heter å koble til hjernen før en åpner munnen.

AndersInge

14.06.2017 kl.00:13

Lenge siden eg har lest så mye BS. Må AP,Støre og du Helga tape stort i høst. AP er ikke et parti for Norge og nordmenn.Norge fortjener noe mye bedre enn Støre som statsminister. Et sterkt Blå/blått av Høyre og Frp er eneste alternativ om Norge skal overleve.

Hadde ikke Jonas G "10000" Støre sendt ut invitasjon i 2015 hadde vi hatt ca 20+ milliarder å bruke. Støre snakket om 0.8 milliarder 1. år og 1 milliard 2. år.Kanskje du burde kjøpe en kalkulator til han?

Håper for Norges skyld at du, Støre og Ap aldri kommer til makten. Bare det at dere vil fortsette trygde forskjellsbehandlingen av nordmenn og asylsøkere/flyktninger forteller at dere ikke er et parti for Norge og nordmenn.

Skriv en ny kommentar

hits