Gjør eldreomsorgen til valgvinner!

I dag kunne vi høre på nyhetene at Siv Jensen er forbigått av Sylvi Listhaug i medieomtale. Det passer nok Frp-lederen bra. For da unngår man kanskje også omtale av Fremskrittspartiets verste løftebrudd denne stortingsperioden: nemlig den nye satsingen på eldreomsorg som aldri kom.

Mens Fremskrittspartiet satt i opposisjon manglet det ikke på engasjement for de eldre. Men så ble det stille. Aftenposten melder i dag at det er blitt færre sykehjemsplasser med Frp i regjering! https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rQVal/103-ar-gamle-Alfhild-Valeur-far-ikke-sykehjemsplass I tillegg kritiserer Fremskrittspartiet kommunene for at de pusser opp rom og gjør dobbeltrom om til enkeltrom, og de vil gjøre det vanskeligere for kommunene å gjøre dette i framtida. Har du vurdert sovesal, Siv Jensen? Det er iallfall veldig rart at når folk flest har vent seg til innlagt vann og eget bad, så mener Frp åpenbart at dette er luksus norske kommuner ikke skal unne de eldste blant oss når de blir pleietrengende.

Moderne rom og noe så grunnleggende som godt vedlikehold bør være selvsagt i dagens eldreomsorg. Men det er også viktig for å kunne tilby gode arbeidsforhold for de ansatte, og for å rekruttere alle de menneskene med den kompetansen vi trenger i årene som kommer for å tilby en verdig og god omsorg. Dessverre ser vi at utviklingen også der går i feil retning med Frp og Høyre ved roret. Det ansettes færre nye folk i eldreomsorgen etter at Frp overtok.

Hvorfor har det gått sånn? Det er ganske enkelt. Frp har ikke prioritert de eldre. For fire år siden, da Høyre og Frp ville i regjering lovet Siv Jensen at det ikke skulle stå på pengene. Men når det kom til stykket og Frp måtte velget, så valgte de å bruke oljepengene våre på skattekutt til de som har mest, framfor bedre eldreomsorg.

Nedenfor kan du lese hva Arbeiderpartiet vil gjøre for å gjøre eldreomsorgen bedre. Vi går til valg på dette, fordi vi velger omsorg framfor skattekutt.

Arbeiderpartiets eldrepolitikk:

 1. Eldre skal kunne være «sjef i eget liv». Vi vil gjennomføre et skikkelig løft for hjemmebasert omsorg, slik at de som ønsker det kan bo trygt hjemme.
 • øking i Husbankens tilskudd til opprusting av eget hjem
 • bruk av velferdsteknologi og god tilrettelegging
 • opplæring av kommunens ansatte som bestillere/brukere av velferdsteknologi
 • trygghetsalarm uten egenandel
 1. Bygge nok sykehjemsplasser/heldøgns omsorgsboliger og boliger med «omsorg pluss»
 • Husbankens investeringstilskudd både til renovering og bygging av nye plasser
 • tett samarbeid med KS og kommunene for gjennomføring
 1. Nye boformer med tilrettelagte boliger for mangfoldige og varierte beboere                     
 • krav til utbyggere ved alle store prosjekter om innslag av tilrettelagte boliger 
 • brukervennlige og fleksible løsninger med tun-organisering, knyttet til f. eks barnehager, sykehjem/omsorgsboliger og studentboliger
 • gjennomføre prøveprosjekt med rimelige studentboliger nært sykehjem, knyttet opp mot sosiale forpliktelser for studentene overfor eldre beboere
 1. God kvalitet i omsorgen over hele landet
 • legge til rette for sterkere brukermedvirkning
 • kvaliteten skal måles ? «ROBEK-liste» for kvalitet på norske sykehjem
 • utvikle et ubyråkratisk system for måling av kvalitet, med utgangspunkt i kvalitetsindikatorene utviklet av Helsedirektoratet
 • tydeligere statlig finansiering av eldreomsorg; f.eks med «sektorøremerket» tilskudd
 • instruks for måling/implementering av kvalitet ? egen innsatsgruppe skal bistå
 1. Kompetanseløft 2025 ? et nytt løft for bedre kompetanse i kommunal pleie og omsorg
 • gjennomføre en «tillitsreform» i pleie -og omsorgstjenestene, der ansatte i første-linjen får mer ansvar og større råderett over eget arbeid, i samarbeid med bruker
 • hele, faste stillinger, flere lærlingplasser og økt antall årsverk i pleie og omsorg
 • flere studieplasser, desentraliserte muligheter for videre -og etterutdanning
 • mer tverrfaglighet; flere aktivitører, ernæringskunnskap, musikkterapeuter m. fl.
 • styrke lederutdanningsprogrammene
 1. Aktiv aldring, livsglede, aktivitet og opplevelser
 • flere møteplasser og sosiale arenaer
 • tilrettelegge for fysisk aktivitet, deltakelse i kulturliv, arbeidsliv og frivillighet
 • legge til rette for mer fleksible, gode transportordninger for eldre som trenger det
 • styrke og videreutvikle «den kulturelle spaserstokken»
 1. Styrke kulturens, idrettens og frivillighetens samarbeid med eldre
 • sørge for øremerkede midler til slikt samarbeid
 1. Utarbeide en nasjonal pårørendestrategi
 • tilrettelegging og etablering av dagaktivitetsplasser og avlastningsplasser
 1. Omsorg ved livets slutt
 • bedre kompetanse og gode palliative tilbud både i sykehus og kommuner ? hospice

 

 •  «Kjærlighetsgaranti» - samboere/ektefeller som ønsker det skal få bo sammen på sykehjem

Gjør eldreomsorgen til valgvinner - stem Arbeiderpartiet!

52 kommentarer

geir

05.09.2017 kl.11:52

Jepp du klager på Frp, men hva gjorde dere da dere styrte i 8 år før dem med flertall i stortinget.

Så uansett hva du sier så er dere ikke noe bedre, heller verre synes jeg.

Så hva med og feie for egen dør først.

En gamling

05.09.2017 kl.11:52

Unnskyld at jeg ler. Eldreomsorgen er alltid et av punktene før hvert stortingsvalg, og AP har regjert i flest år.

Sannheten er at ingen av sidene i politikken ønsker å søle vekk for mye penger på gamlinger. Det har noe med økonomi å gjøre, vet du. Vi gamle produserer ikke lenger..annet enn noen jobber til offentlig ansatte der lønna er fellesskapets penger og betyr utgifter.

Det er lenge siden Per Hovda...

Antisosialist

05.09.2017 kl.11:54

Alltid morsomt når selveste Sverte-Helga, som representerer de overlegne mesterne i løftebrudd, anklager andre for løftebrudd.

AP-politikere eier ikke skam.

lasse

05.09.2017 kl.11:54

Uff orker ikke kommentere dritt kastingen din. Ta heller å fei for egen dør. Sosialt løgner og sverte propaganda er det du eneste du og AP sekten klarer.

Odd, Oslo

05.09.2017 kl.12:03

Sverte-Helga er vel ikke den som har imponert mest i politikken.

Roger Johansen

05.09.2017 kl.12:04

Helga Pedersen har null troverdighet etter sitt famøse sverte-utsagn:

https://www.dagbladet.no/nyheter/viktig-at-alle-bidrar-til-a-sverte-den-nye-regjeringen/61773998

Det eneste Ap er gode på, er å snakke ned andre. Sin egen politikk er de merkelig lite villige til å opplyse om..

https://www.civita.no/2017/05/19/har-arbeiderpartiet-en-egen-gini-koeffisient

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2013/08/21/slakter-rodgronn-pengebruk

Åge Fred Gram

05.09.2017 kl.12:11

Når Solberg Regjeringen ble dannet sier Helga at nå måtte denne Regjeringa svertes.Det viste seg at svertingen ikke førte fram.AP ligger på 25 prosent.H-FRP har gitt skattelette og mer i pensjon til Eldere med støtte fra KRF -Venstre.Stat og komune har fått inn mer penger.Det er ikke slik at mer skatt gir mer velferd.Hvorfor tror Helga Støre er skatte luring?Jo han vet at han sparer skatt på svart arbeid og mindere lønn til arbeiderene.Egentlig burde han granskes av både politi og skattemyndighetene .

Kenneth

05.09.2017 kl.12:23

Stein i glasshus sier bare jeg..

Om man skal nevne alle valgløftene som AP har brutt så holder det ikke med denne kommentarboksen, den blir for liten..

AP styrte landet i grøfta. Rotet som ble igjen holder vår nåværende regjering fremdeles å rydder opp i.

Fei for egen dør, før du ber andre redgjøre for seg.

Tom

05.09.2017 kl.12:31

Det er vel bedre med Ap's tilsagn om 112000 sykehjemsplasser tenker jeg!

Jan Gustavsen

05.09.2017 kl.12:31

Siv Jensen January 6, 2013:

"Helseministeren har funnet løsningen for eldreomsorgen: nye ord. Når vi mangler over 10.000 sykehjemsplasser, demente dopes ned som følge av lav bemanning og beboere er underernærte trenger vi ikke nye ord, men handling. Derfor har FrP foreslått øremerkede midler, bemanningsnormer, lovfestet rett til sykehjemsplass når legen sier man har behov og 32 andre tiltak for en verdig eldreomsorg. Da vet dere det kjære velgere, valget til høsten står mellom ord og handling."

Akkurat! I 2017 har det blitt færre sykehjemsplasser enn i 2013. (Kilde Aftenposten i dag 5.9.

Tom

05.09.2017 kl.12:31

Det er vel bedre med Ap's tilsagn om 12000 sykehjemsplasser tenker jeg!

Bjarte

05.09.2017 kl.12:43

Jeg ser Arbeiderpartiets strategi med å ikke nevne asylpolitikk følges her. Jeg tror det ikke nytter.

Fredrik O. Solem

05.09.2017 kl.12:44

Dere i AP har en fabelaktig måte og omskrive virkeligheten. En ting er det rotet de borgerlige overtok etter åtte år med en stort sett udugelig rødgrønn regjering, verre er det at når AP saboterer regjeringens politikk gjennom kommunene dere har flertall i, så legger dere skylden på regjeringen. Frekkheten lenge leve. AP er ferdig. Løgnene, hykleriet og pampeveldet deres er gjennomskuet, og ikke et øyeblikk for tidlig.

Tobben

05.09.2017 kl.12:44

Jan Gustavsen, som du selv skriver så har FrP FORESLÅTT, flere ganger, øremerkede midler, bemanningsnormer, lovfestet osv osv. De er i mindretall og en del av en mindretallsregjering. Så du hakker på feil parti. Legg skylden på de som er imot og stemmer ned alle disse forslagene. Minner på at de rødgrønne hadde RENT FLERTALL i 8 år uten å få gjordt en dritt.

John

05.09.2017 kl.12:51

Heh, er dette det beste du kan prestere ? Eldgammelt hakk i plata ...

Daniel bergesen

05.09.2017 kl.12:59

Ap representerer ikke lenger det norske folk. De er et parti for ikke-vestlige utlendinger og da gjerne muslimer. Støre har vært og feiret id og vil ikke stille krav til dem ,men heller kaste penger etter stemmekveget sitt. Fy skam til ap!

Morten Rognan

05.09.2017 kl.13:03

Eldrebyråd i Oslo fra SV, Inga Marte Torkildsen forklarte tidligere i sommer at årsaken til at det har blitt færre sykehjemsplasser i Oslo er at "vi trenger ikke disse plassene". Til tross for at det i 2016 var et hundretalls personer som fikk avslag på søknad om langtidsplass i Oslo. Bygging av sykehjemsplasser tar tid. Først nå i 2017 og de neste to-tre årene vil man se effekten av satsningen som dagens regjering har gjort for å øke kapasiteten i eldreomsorgen. Vi har doblet rammen til Husbanken for tilskudd til kommunene, i tillegg til at andelen av prosjektet som kan få statlig støtte er økt fra 35% til 50%. Det har ført til at veldig mange plasser vil stå ferdig de neste tre årene. Også i denne saken forsøker Ap å male et svart bilde over Norge, noe folk ikke kjenner seg igjen i.

ingrid

05.09.2017 kl.13:09

For en latterlig blogg, men AP klarer jo ikke bedre.

De merker jo ikke engang at de skader seg selv på

denne måten, men det er jo bra. Heldigvis stuper AP

enda mer, så nå MÅ de få opp øynene på at VI VIL IKKE

HA DEM, dere er falske, dobbeltmoralister, ikke til å

stole på, snakker bare stygt om andre, merker dere ikke

at dette har ødelagt for dere ? Dere er ikke bra nok,

AP, rett og slett. Tåkefyrsten som statsminister, jeg

får grøssninger bare ved tanken, han bryr seg jo bare

om seg selv. En skikkelig arbeider trenger vi, ikke

en høyremann som leker arbeider. Og Helga, du er en

av de vi ler mest av. Sverte-Helga passer bra. ADJØ AP!

Robin

05.09.2017 kl.13:10

Hadde dine AP kolleger i kommunene gått med på prøve prosjektet for statlig finansiering av eldreomsorgen ville det sett annerledes ut. Dere er mer opptatt av ideologiske prinsipper og klaging på andre partier enn de eldres velvære. Gå og skam dere!

Vicky

05.09.2017 kl.13:15

Jan Gustavsen.i alle AP styrte kommuner er eldreomsorgen blitt dårligere.Se til oslo og Bergen der de legger ned sykehjemsplasser.AP er ute å svartmaler igjen...fei for egen dør

Trond

05.09.2017 kl.13:18

Sverte-Helga er på igjen ja. Hva om du og dere prøvde å fortelle hva deres alternativ til alt som er så fryktelig galt er for noe?

Eller hva om du snakket litt om hva dere fikk til på 8 år?

Fjerne fattigdom med et pennestrøk? 12000 nye sykehjemsplasser? Fulle badebasseng? Månelandingen på Mongstad som kostet 14 000 millioner og ble nedlagt rimelig umiddelbart? Hva med monstermastene i Geiranger? Hva med hvordan dere solgte ut statlig eierskap til utlandet? Garantien om full barnehagedekning?

Eller kanskje dette; hvordan dere påsto at Norge ikke var i krig i Afghanistan, men like fullt da Trond André Bolle skulle hedres etter siden død, med den høyeste utmerkelsen siden 2. VK, ja da kuppet din partileder og statsminister 8. Mai. Dere ba kongen holde seg hjemme og lot en militærnektende, Nato-motstander få briske seg. 96% av befolkningen svarte i ulike meningsmålinger at dette var kongens jobb, mens Anne Grethe Strøm Erichsen "så for seg at kongen kunne bli invitert til slike tilstelninger i fremtiden". Det er hans eneste gjøremål den dagen!

At du føler for å peke på andres svin på skogen - hvordan våger du? Virkelig - du har mistet alt av troverdighet!

Skeptisk

05.09.2017 kl.13:23

Så svertekampanjen er omsider i gang. Skulle tro at dere i AP kunne klare å koble 2 hjerneceller for å forstå at det dere driver med fungerer IKKE. Skattesmell er sikkert siste skrik for AP, men for oss velgere - så vender vi nesa og går andre veien.

Per

05.09.2017 kl.13:24

Herregud... Skjønner ikke hva du klager på. Dere hadde 88% løftebrudd, så dere burde bare klappe igjen. Ingen som er interessert i å betale mer skatt for at dere i ap skal kunne sløse mer

Ketil

05.09.2017 kl.13:38

Helt tragisk å klage på FRP. En ting er at de ikke gjorde noe selv, det forstår de uansett ikke. De legger også skylda på FRP, når det er det eneste partiet som forstår at de er en del av ett demokrati. FRP har fått til mye, uten flertall og venstre sia forsøker så godt de kan å ødelegge, trist at de ikke forstår at det går ut over alle. Skal bli spennende da å se nå om de får noe flertall, sammen med MDG, R, SV og SP. Skal de få den kabalen til å gå opp, så må de trylle.

olavsen

05.09.2017 kl.13:48

En ting er et valgløfte som ikke blir innfridd, men noe helt annet er alle de tusen løftebrudd arbeiderpartiet er skyld i gjennom alle år med makt. Det nevner hun ikke med et ord. En av de ynkeligste figurene i ap.

Trond

05.09.2017 kl.13:54

Headingen skulle innehold "Helga Pedersen et sauehue og eventyrforteller fra Løvebakken"

AP har en arvelig sykdom i partiet sitt,de lider av demens eller virkelighetsoppfatning,de har helt glemt at de sto med store smil og slo seg selv på brystet og var veldig fornøyd med seg selv etter og ha løftet barnehagedekningen og lovte at de skulle gjøre det samme med eldreomsorgen og fattigdommen og selv etter 8 år med regjeringsmakt klarte de ingen verdens ting,det AP trenger for og få troverdighet er og få byttet ut Støre og Hadjik som har så dårlig utstråling at selv ikke dørene på kjøpesentrene åpner seg for dem!

bjørn bråthen

05.09.2017 kl.14:00

Du er en politisk vits Helga Pedersen. AP/Stoltenberg lovte 12 000 nye sykehjemsplasser og ifølge SSB ble det 567.

Bondefanget

05.09.2017 kl.14:07

Helga Pedersen hvorfor skriver du ikke om den prøveordningen som blant annet er i Lillesand kommune, kommune skryter uhemmet av den nye ordningen. Nå er det alltid midler til å skaffe nye plasser!

For det er staten som bevilger midlene, hadde kommunen måtte betalt det kunne det ende med att plassene ikke ble opprettet. Økonomien står ikke i veien for å opprette nye plasser.

Nå er dette bare en prøveordning foreløpig! Hadde regjeringen hatt mulighet til å starte det for hele landet allerede nå, ville ikke kommunene hatt mulihet til å legge ned plasser.

Men Sværte Helga(Pedersen)! Arbeiderpartiet stemte i mot dette forslaget, så regjeringen måtte gå med på en prøveordning de ble enige med Venstre og KrF om!

Å sværte dagens regjering er en ting, det er mye FrP og Høyere som alle andre partier lovet i valgkampen. Alle partier lover mye før valgene, Arbeiderpartiet velger heller å overlate til kommunene å styre etter en plan de ikke greier å følge! Men regjeringen vil sikre statlige midler, til alle som trenger sykehjemsplasser.

Å Sværte Helga, var det ikke 88 løftebrudd, Stoltenberg regjeringen hadde på sin egen regjeringserklæring! Det er noe helt annet å ikke gjennomføre en regjeringserklæring av en regjering med flertall. Enn å hive seg over løftene som ble gitt i valgkamp.

Stoltenberg regjeringen som hadde rent flertall, misskyktes så totalt. Så prøver du å sammenligne ett parti med 16% av representantene på stortinget, Sværte Helga dette er patetisk.

Eneste jeg er enig med deg i er att FrP lovte alt for mye forran valget i 2013, men hvem gjorde ikke det?

De eneste som holt seg nogen lunde edruelige var Høyere, for Erna viste at hennes oppgave var å forene Venstre, KrF, FrP og Høyre selv. Det ville være en svært vansklig oppgave, så Høyre prøvde å ikke provosere noen under valgkampen med helt ville forslag.

Aslak

05.09.2017 kl.14:09

Tydelig at panikken siger sakte men sikkert inn. Men hva skal man gjøre? AP må bruke det de har, ingen tvil om det. Støre selv sendes langs kysten i helikopter. Erna bruker buss, kollektivt transportmiddel som sikkert står MDG hjertet nær.

Roy Kvatningen

05.09.2017 kl.14:42

Jajja Helga, det skule jo skinne av eldreomsorgen når dere vant sist, men det gikk bare videre lengre ned i dass med de eldre mens dere hadde hånden på roret - som klart største parti i en flertallsregjering som stort sett kan gjøre akkurat som de vil. FrP er i undertall i en mindretallsregjering og får ikke gjennomslag for en brøkdel av hva de ønsker, ofte blokkert av AP. Ler meg skakk ihjel hver gang AP folk kommer med at FrP ikke har blitt kvitt bompengene når det er nettop AP som sitter og blokkerer det hele. Det er ikke rart det rakner for AP nå, landet går så det suser, med omstendighetene om oljepris etc i betraktning, og dere kommer kun med sverting og dritt. "Vi hadde greid det same bare bedre, og FrP er forresten udugelige og rasister". Dere snakker om 4 tapte år mens regjeringen har snudd negativ utvikling på vedlikehold, veibygging, helsekøer, soningskøer, ect, ect, ect, som bare bygde seg opp iløpet av deres 8 år som største part i flertallsregjering med lommene stapp fulle av oljekroner. Dere gikk av med 88 løftebrudd, bedriten eldreomsorg, SV minister avsatt for korrupsjon, etc, den lista er lang. Hva har vi for skandaler nå etter 4 år med blått? Flyavgiften og poseavgiften som ikke ble noe av? Begge dele var Venstre politikk som velgerne har straffet de for. Hva har de blå gjort galt? Kommer ikke på noenting faktisk. Skattene er satt ned men det resulterte i mer skatt inn på kontoen så da var jo dette beviselig bra politikk. Listhaug sier sannheten om Sverige og immigrasjon generelt. Til og med Karl I Hagens utsagn om at båtene må snus blir i disse dager en realitet - Europa måtte bare ta i mot så mange at gikk helt ned i spagaten før de sjønte at FrP hadde rett hele tiden - som vanlig.

05.09.2017 kl.14:53

Her er eit par greie linker, som er verdt å lese, i denne samenheng.....

https://www.ssb.no/helse/statistikker/pleie/aar/2016-06-29

https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2017/sykehjem-planlegges-i-oslo-bergen-trondheim-stavanger-og-i-hele-landet/

Oskar

05.09.2017 kl.15:05

Og hvordan gikk det da AP styrte? Hvorfor denne fokusen på FRP som styrer sammen med H/KRF/V ?? Vet HP hvordan demokratiet fungerer? Er det slik at de enkelte partiene kan fronte sine hjertesaker i en valgkamp og kjempe for dette i posisjon uten å ha flertall?

Dette blir for dumt Helga Pedersen

05.09.2017 kl.15:12

Nett - trollene fra de blå-blå trår til igjen..

Bønna Roffe

05.09.2017 kl.15:14

Jeg kan'ke skjønna åssen detta kan værra eldrepollitikken tel Arbe'partti. Jeg klarer jo'kke finna ett eneste ord om dem som må jobba med dem eldre. Hensynet demses må sjælsagt værra det som ska' tella mest! Gamlingane sjæl kan jo'kke værra like viktig' som dem. Nei, detta va'kke mye arbe'pollitikk fra 'Partti, Helga!

mona

05.09.2017 kl.15:15

Hvordan føler man seg når man sverter andre, Helga,

føler du deg stor og sterk ? Ser du ikke hvor latterlig

du virker, ingen tar deg alvorlig, du er blitt en vits.

Og det er din egen skyld. Å sverte andre sier mye mer

om hva slags person du er. Stakkars deg, du vet vel ikke

bedre. Gud bevare oss fra AP og sverteHelga og tåkefyrsten. At det går an å være slik, men de taper

jo, det er det viktigste. Hvem vil ha noe slikt som

statsminister ? Færre og færre, og det er bra !

Sveinung

05.09.2017 kl.15:39

Man glemmer litt disse to nestlederne i kommentarene. Den ene virker litt sint og aggressiv til tider uten vilje til å la andre meddebattanter slippe til orde. Den andre prøver etter beste evne å få frem budskapet uten at man blir særlig klokere av den grunn. Ellers mener jeg at dagens regjering bør få ytterligere 4 år og så kan man ta en evaluering når de har styrt i 8 år. En' periode er lite, det er komplekse saksfelt man har ansvaret for - men så langt har det gått meget bra etter mitt skjønn. Nedrakkingen av FRP for ikke å nevne enkeltperson som de fleste kjenner etter hvert går over alle støvleskafter. Hva er budskapet og meningen med det?

05.09.2017 kl.15:40

Det er nok mer interessant å høre Sverte-Helgas sauer breke enn hennes løfter for de eldre som antakeligvis er en valg bløff i siste liten.

Fri Kekistan

05.09.2017 kl.16:07

Til Helga,

Jeg tilhører en gruppe mennesker som historisk sett har blitt undertrykket i lang tid. Vi Kekistanere trenger din hjelp, Helga. Hjelp oss fra landflyktighet, fra undertrykking og forfølgelse!

Alle med hjerte-rom bør hjelpe oss som er i landflyktighet, vi krever ikke mye! Det er ikke snakk om kroner og øre, men at viten om vår nød blir gjort kjent nasjonalt og internasjonalt.

Til dere som leser dette, hva du kan gjøre for å hjelpe oss? Det viktigste er at alle blir gjort oppmerksom på hva som har skjedd med oss Kekistanere; via TV, radio, twitter og Facebook. Om du, Helga, viser til hvor mye vi har lidd ved å snakke om dette i media, så er vi deg evig takknemlig!

Hvordan det å hjelpe oss også hjelper deg! Ved å yte dit aller beste, så vil du forme fremtiden, ikke bare for oss, men også for dere selv!

Håpet er at ved dette oppropet, så kan dere hjelpe oss Kekistanere før det er for sent! Å leve under ett regime som undertrykker oss tærer på, men med DIN hjelp, Helga, så kan vi få ett fritt og fredelig land.

http://www.thepetitionsite.com/806/071/167/end-the-oppression-and-genocide-of-ethnic-kekistanis-and-free-kekistan/

svein egil kingestad

05.09.2017 kl.16:10

Så var sverteføykja fra nord i gang igjen. Sykehjemmene som har prøvd ut FRP sin modell var motvillige til å begynne med. Nå roser de opplegget opp i skyene. Kan du Helga ikke heller holde kjeft?, du blir aldri mer tatt alvorlig, og det nettopp pga den svertekampanjen du prøvde å sette i gang sist valg. Du er en ussel politiker uten ære.

Jan Pettrr

05.09.2017 kl.16:12

Stoltenberg hevdet at det skulle skinne av eldreomsorgen. Det forble ganske så mørkt. Helga Pedersen har frekkhetens nådegave. Nåværende regjering fortsetter å forbedre tilbudet til de gamle.

Adrian

05.09.2017 kl.16:32

Det du ikke skriver, helga, er at dere vil redusere eldres pensjoner, spesielt for par.

Tommy B

05.09.2017 kl.16:52

Hvis AP kommer i regjering, så tror jeg ting kan bli veldig bra.

Sitat Jonas Gahr Støre under tv-intervju:

"Jeg har en plan"

...taushet...

...mer taushet...

...pinlig taushet...

Han har en plan.

Applaus.

Den blå-blå regjering har hatt handlekraft i 4 år.

If it ain't broken, don't fix it.

Peder Helgesen

05.09.2017 kl.16:56

Jeg tror Sverte Helga Bør holde seg til ganning. På det området er hun svært god!

Tom Waaler

05.09.2017 kl.16:57

Helga, du er en ufyselig løgner!

Lutlei

05.09.2017 kl.17:20

Så steker AP valgflesk så det river og svir i nesa...

Ja vi husker alle APs og de rødgrønnes valgflesk fra forrige periode "det skal skinne av eldreomsorgen". Etter 8 år med rødgrønn krangel, handlingslammelse og utskiftning av udugelige ministre ble eldreomsorgen ganske matt og blass.

Og vi husker "fattigdom skal utryddes med et pennestrøk" - men pennen knakk og blekket var usynlig. Ungene skulle få laks og kylling på skolen - men det ble et skrukkete eple. Hvor forsvant alle pengene under de rødgrønne mon tro? Gikk de ut av landet for å sikre AP-ledere feite jobber og den åpne dørs politikk?

Og nå besøker Tåkefyrsten nok en gang de gamle på eldrehjem (det er 4 år siden sist) og trykker hender. Tipper han tørker seg på hendene etter besøket siden hans egen familie sendes på privat eldrehjem.

Gutta på gølvet

05.09.2017 kl.17:25

Slutt med denne syke trakasseringen av Helga Pedersen. AP er partiet for arbeidsfolk og for de svake i samfunnet.

Og Helga, Mani Hussaini,T Micaelsen,Støre,Marianne Marthinsen m fl gjør seg klare til å ta over styringa av dette landet og få det opp av grøfta. AP-politikere er folkelige, de er der for velgerne...

Øystein åsan

05.09.2017 kl.17:51

Fy te rakkeren for noen kommentarer -

Er det mulig at norske sivilisert mennesker kan spy ut så mye galle!!

Bjørn

05.09.2017 kl.18:00

Etter kommentarene å dømmer må det være mange som

sliter i hverdagen og er mørke i sinnet.

Sannheten er vel at eldreomsorgen i Norge i dag stort sett

er bra, men selvsagt med noen unntak. Så er det jo sånn at det er kommunene som har ansvaret med å drive sykehjem, sosialmedisinske sentre, omsorgsboliger og hjemmehjelp. Staten v/ regjering og storting bevilger penger gjennom statsbudsjettet som de gir som inntekts-

overføring til kommunene. Kommunen ansetter også

personell til å arbeide på disse institusjonene og mange

dyktige medarbeidere er innvandrer, både muslimske,

kristne og angre trosretninger. Uten disse hadde det vært

mangel på personell.

Vil til slutt anbefale å stemme på et annet parti enn FrP i år og kanskje ta en tur ut i naturen for å bedre form og livsgleden, og gjennom det utsette behovet for å komme på sykehjem. Jonas Skard Støre anbefalte det som et

forebyggingstiltak.

Jan

06.09.2017 kl.01:46

12 000 lovte sykehjemsplasse ble til 567 under Stoltenbergs regjeringstid. Samtidig økte kravet dokumentasjon kraftig, altså rapporteringer, avviksregeistrering osv., med det resultat at det ble mindre tid til pasienter og beboere. Så kom det nye hviletidsbestemmelser som gjorde det umulig å jobbe dagvakt eller kveldsvakt før eller etter en hvilende nattevakt, Så kom det nye regler som sa at man har krav på større stilling dersom man jobber en viss mengde utover stillingsprosenten, og da forsvant ekstravaktene siden arbeidsgiver ikke kan risikere å bli sittende med ansatte det ikke er bruk for. Man må altså i større grad klare seg med underbemanning ved sykefravær.

Rødgrønn regjering var ikke bra for helsevesenet.

Gjerdesmutt

06.09.2017 kl.09:11

Vel, Bjørn kl 18.00: Da behøver jo ikke Helga Pedersen ramse opp alle disse tiltakene,- om eldreomsorgen er så bra. :) Ergo lyver hun? Eller det skal brukes som en grunn til å øke skattene, men så søler de vekk pengene på noe annet istedet. Luksusfellen neste!

Må innrømme at denne valgkampen fra AP sin side går over stokk og stein for min del. De spar frem gamle pensjonister jeg nesten hadde glemt, og i dag dukket minsanten Kolberg også opp. Og alle AP-folk hakker på regjeringen.

Erna Solberg har i det minste litt mer klasse,- hun gulper ikke ut masse dritt. Det skal hun jammen ha!

Jeg finner nok ut hvem som fortjener min dyrebare stemme innen valgdagen. Den skal ikke sløses bort på mobbende partier, så pass på, politikere!

Paul Holst

06.09.2017 kl.13:27

Helga og AP. Kan ikke dere begynne å feie for egen dør, fremfor hele tiden å kaste dritt på andre. Dere mangler ambisjoner - det er fult mulig å få til både god eldreomsorg og noe lavere skatt i dette landet. Statens andel av BNP eser stadig og det kan ikke fortsette slik. For fortsetter dette ender vi opp som alle sosialist"paradisene" verden har sett, og da velter alt.

Honest opinion

24.09.2017 kl.17:01

Typisk svertekampanje fra kjøpt og betalt AP vennlig presse. Er det alt de har å komme med?seriøst. Slikke søppel-innlegg burde aldri blitt publisert. Især med tanke på jensemann og hans korstog for å rasere mest mulig og få toppjobb som belønning. På lik linje med brundtland. Hvor var slike kritiske artikler om eldreomsorg når de regjerte? Alle finner alle AP sine synder på både google og youtube. Alt fra eldreomsorg, til kreftgaranti, det politiske drapet på jan wiborg til å sperre en norsk advokat og diplomat inn på psykiatrisk KUN fordi hun skrev innlegg om at EU stridet mot den norske grunnloven. Noe brundtland og støre tydeligvis likte ganske dårlig. Hun har vært der siden og heter synnøve taftø fjellbakk. På toppen av alt kan man ganske enkelt google jensegutt sin tabbeliste. Den er laaang og ville imponert mang en lovbryter her til lands. Hva med å skrive innlegg om disse sakene? Bevis er det jo i hopetall. Hvor er den syrlige kritikken da??? En vill gjetting er at den ikke kan nås. Den ligger begravd i journalistenes lommer under 30 sølvpenger. Skammelig. To ord pressen tydeligvis ikke for alt i verden klarer å forstå seg på. Ytringsfrihet og objektivitet. Andre ord de faktisk kan og ikke prater høyt om er kameraderi,griskhet og bestikkelser. Skjerpings

Skriv en ny kommentar

hits